ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (22)

หัวหน้ายุทธศาสตร์สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานแผนและพัฒนา

ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ไฟล์ข้างล่างนี้ค่ะ

 

รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศงานแผนและพัฒนา ประจำปี 2556

 

สามารถดาว์นโหลด คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หัวหน้ายุทธศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จากหน่วยงานต่างๆ แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 369 โครงการ โครงการที่กรรมการพิจารณาเห็นชอบจำนวนทั้งสิ้น 104 โครงการ ไม่เห็นชอบ 112 โครงการ ให้แก้ไขรายละเอียด 153 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ฝ่ายแผนและพัฒนา

หมายเหตุ

โครงการที่ผ่านและไม่มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานขออนุมัติใช้งบดำเนินการโครงการจากมหาวิทยาลัย            ผ่านความเห็นชอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

โครงการที่มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ

โครงการที่ไม่ผ่านและโครงการเพิ่มเติมที่หน่วยงานมีความประสงค์จะยื่นเสนอเพิ่มให้เสนอขอความเห็นชอบโครงการจากหัวหน้ายุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักแผนและพัฒนา โทร.117

 

ดาว์นโหลดไฟล์แนบได้ที่ลิ้ง Result plan57.pdf ด้านล่างนี้ค่ะ

เนื่องด้วยสำนักแผนและพัฒนา มีความประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2556

ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ (ปลายแผน) ปีการศึกษา 2556

ผ่านระบบสารสนเทศสำนักแผนและพัฒนา http://plan.vu.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้อง 2601 อาคารสำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โดยวิทยากร คุณ กิตติพงษ์  จิรวัสวงศ์

 

ประมวลภาพกิจกรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ และแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้ายุทธศาสตร์วันที่ 27 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ

 

 

- สำนักแผนและพัฒนา

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือถ้ามีรายการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักแผนและพัฒนา เบอร์ 117 หรือ แฮงค์เอ้า อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สามารถดาว์นโหลดเทมเพลตโครงการตามแผน 2014 ได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ

หน้า 1 จาก 2
Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.