เอกสารเผยแพร่||Documents download

เอกสารเผยแพร่||Documents download (7)

พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 14:18

รายงานการประชุม วันที่ 08 มกราคม 59

เขียนโดย
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 14:12

ตารางที่ 2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เขียนโดย
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2016 13:49

ตารางที่ 1 กำหนดปัจจัยเสี่ยง

เขียนโดย

ตารางสรุปผลประเมินความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงาน

ตารางสรุปผลประเมินความเสี่ยงในรอบ 12 เดือน ระดับคณะวิชา

รายงานระบบบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555

Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.