ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2557

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หัวหน้ายุทธศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จากหน่วยงานต่างๆ แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 369 โครงการ โครงการที่กรรมการพิจารณาเห็นชอบจำนวนทั้งสิ้น 104 โครงการ ไม่เห็นชอบ 112 โครงการ ให้แก้ไขรายละเอียด 153 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ฝ่ายแผนและพัฒนา

หมายเหตุ

โครงการที่ผ่านและไม่มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานขออนุมัติใช้งบดำเนินการโครงการจากมหาวิทยาลัย            ผ่านความเห็นชอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

โครงการที่มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการผ่านระบบสารสนเทศ

โครงการที่ไม่ผ่านและโครงการเพิ่มเติมที่หน่วยงานมีความประสงค์จะยื่นเสนอเพิ่มให้เสนอขอความเห็นชอบโครงการจากหัวหน้ายุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักแผนและพัฒนา โทร.117

 

ดาว์นโหลดไฟล์แนบได้ที่ลิ้ง Result plan57.pdf ด้านล่างนี้ค่ะ

อ่าน 2500 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 16 มิถุนายน 2014 14:29
Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.