กำหนดส่งรายงานปลายแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556

เนื่องด้วยสำนักแผนและพัฒนา มีความประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2556

ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ (ปลายแผน) ปีการศึกษา 2556

ผ่านระบบสารสนเทศสำนักแผนและพัฒนา http://plan.vu.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

อ่าน 2286 เวลา
Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.