การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้อง 2601 อาคารสำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โดยวิทยากร คุณ กิตติพงษ์  จิรวัสวงศ์

 

ประมวลภาพกิจกรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 1799 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 19 พฤษภาคม 2014 15:44
Copyright © 2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Vongchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.